Można mówić o bardzo szerokim rozumieniu terminu piractwo komputerowe, które jest dziś powszechnie znane. Występuje ono między innymi w związku z faktem, że nasila się komputeryzacja, a bez sieci chyba nikt nie wyobraża sobie współczesnego funkcjonowania. Niemniej jednak nie zapominajmy, że obecnie słono niekiedy trzeba zapłacić za oprogramowanie i programy komputerowe, dlatego też nie jeden, zamiast uiszczać jakiekolwiek środki pieniężne po prostu woli pobrać z nielegalnych źródeł potrzebny mu produkt wierząc, że nie robi nic złego, bowiem tak robi każdy.
Piractwo komputerowe jest jednakże przestępstwem i trzeba mieć tego świadomość. Jest to nic innego jak użytkowanie programu bez zgody, a mowa tu o programie czy produkcie typu utwór muzyczny lub film, podlegający ochronie prawnej. Zawsze względem takich dzieł obowiązuje bowiem rozumienie przepisów prawa autorskiego. Nie jest umożliwione ani rozpowszechnianie takich nielegalnie pobieranych przedmiotów, ani też ich w ogóle pobieranie i tym bardziej udostępnianie dalej, kopiowanie itd. Warto także wspomnieć o tym, że względem tych programów mowa o dozwolonym użytku, czyli przepisach normujących to, na jakich zasadach udziela się komuś prawa do korzystania z dzieła.
Musimy pamiętać, że programy komputerowe, bowiem one chyba dominują, jeżeli chodzi o najczęstsze przedmioty złodziejstwa w sieci, tworzone są w taki sposób, że nie ma opcji ich podrobienia. Mają indywidualny charakter, zatem jak najbardziej prawa autorskie tutaj przysługują.