W ustawach z 1926 po raz pierwszy pojawiały się już wzmianki na temat tak zwanego dozwolonego użytku, który na dziś dzień nadal pozostaje tematyką rodzącą rozliczne kwestie sporne i mieszane uczucia. Dlaczego?
Generalnie rzecz biorąc,środki do dezynfekcji przepisy o dozwolonym użytku pojawiły się w ustawach z 1926 roku oraz później nadmienione zostały w 1952 roku. W artykułach między 13 a 17 w drugim rozdziale wyżej wspomnianych ustaw pojawił się charakterystyczny tytuł – Ograniczenie prawa autorskiego, jaki odnosi się właśnie do sfery dozwolonego użytku. W nim mowa o użytku prywatnym, a mianowicie rozpowszechnianiu za spełnieniem pewnych warunków czy też uzyskaniem ogólnej zgody. Warto także dodać o Treści prawa autorskiego, a więc rozdziale III, w artykułach 18 – 22, kiedy to w ustawie z 1952 roku także pojawiły się wzmianki o dozwolonym użytku. Przepisy te nowelizowano jeszcze parokrotnie, a prawo tyczące się dozwolonego użytku prywatnego zostało także ujęte w zakresie dokumentów unijnych, a mianowicie w latach 2004 oraz 2015. Wówczas zostały obowiązujące przepisy dostosowane do prawa Unii Europejskiej.
Przejdźmy jednakże do konkretów, dozwolony użytek obejmuje szereg rozmaitych sposobów wykorzystywania rozlicznych kategorii i typów utworów. Nie da się ich generalizować, ani tym samym systematyzować, lecz warto podkreślić, że większość prawników jest zdania,creative Agency Bydgoszcz iż przepisy względem dozwolonego zastosowania rozmaitych dzieł i utworów zasadniczo się różnią. Jest natomiast osiem prawnych norm, które mają być podstawą przepisów prawnych względem dozwolonego użytku.