Obecnie mało kto z nas chyba wyobraża sobie, że żyjemy w świecie, w którym jesteśmy pozbawieni dostępu do Internetu. Powszechna komputeryzacja sprawiła, iż tego rodzaju rozrywka i ten kanał medialny jak najbardziej weszły na dobre w życie każdego człowieka, niezależnie od trybu życia, płci, statusu społecznego itd. Niestety jednak, im silniej następuje komputeryzacja o której mowa, tym automatycznie zwiększa się problem zjawiska zwanego piractwem komputerowym.
Komputeryzacja zawładnęła wszystkimi aspektami ludzkiego życia, więc podobnie stało się też i z piractwem komputerowym. Jest to dość nowe nadal zjawisko, dlatego też warto podkreślić, iż wydaje się to mało poważny problem, bowiem mimo iż jest nagłaśniany powszechnie, nie został jeszcze ujęty w formalne teorie prawne. Podkreślamy jednakże, iż to wyłącznie kwestia czasu! Piractwo komputerowe jest poważnym problemem, bowiem staje się zjawiskiem masowym. Musimy także wiedzieć, na czym polega. I tak jest to obrót nielegalnie ściąganymi programami, jak również filmami, muzyką oraz innymi produktami ujętymi prawami autorskimi, które pobierane są w sieci. Mowa o korzystaniu bez zgody autora.
Piractwo niestety rozwija się w bardzo szybkim tempie. Zgodnie z danymi statystycznymi, ponad osiemdziesiąt procent ankietowanych przyznało, że przynajmniej raz w życiu było piratem komputerowym, a w tym wypadku mowa o rozlicznych tego formach. Na tej podstawie mówi się o szeregu rozlicznych odmian piractwa komputerowego, jakie zdążyło się rozwinąć na przestrzeni czasu i zaledwie paru ostatnich lat.
kwatera kołobrzeg