Odpowiedzialność cywilna jest to coś, co grozi każdemu, kto popełni jakieś wykroczenie, a w przypadku użytkowania komputera jak najbardziej w grę wchodzi wówczas piractwo. Można ponieść konsekwencje natury prawnej, jeżeli dojdzie do pobierania muzyki, filmów, czy też publikacji różnego typu bez zgody autora, a także korzystania z nich w jakikolwiek sposób, ich powielania, rozpowszechniania, traktowania bez uiszczenia stosownej zapłaty,płaszcze męskie jako coś swojego.

Posiadający prawo autorskie ma prawo ubiegać się o to, aby złodziej jego przedmiotu podlegającego ochronie prawnej został stosownie ukarany. Jest to z reguły przywilej posiadacza praw autorskich dotyczący potrójną zapłatę za dany materiał, czy produkt, z jakiego pirat komputerowy skorzystał bez pytania i formalnej zgody. Oczywiście, mowa tu o sytuacjach, w jakich wina jest zawiniona, a więc jawne jest, że ktoś celowo coś odebrał. Można też mówić o winie niezawinionej, a zatem gdy ktoś nieświadomie z czegoś skorzystał- często wiąże się to z takimi przypadkami jak pobieranie rozlicznych form oprogramowania komputerowego przez właścicieli salonów dystrybuujących sprzęt elektroniczny. Musimy wiedzieć, że jest to niesamowicie istotne, aby zawsze kupując nowy komputer, czy laptop, który rzekomo ma być po atrakcyjnej cenie i w ramach kuszącej propozycji, po prostu dopytać o potwierdzenie źródła legalności zainstalowanego na kupowanym narzędziu oprogramowania. W przypadku nieświadomego zawinienia, mówi się o podwójnej zapłacie, jaką nieświadomy złodziej musi zrealizować na rzecz poszkodowanego, który został okradziony ze swoich przedmiotów i dzieł objętych prawami autorskimi.