Można mówić o bardzo szeroko postępującym zjawisku masowym jakim jest piractwo komputerowe. Jest to przez społeczeństwo niestety nadal mocno lekceważone, będąc uznawane przede wszystkim za coś, co jest mało poważnym przestępstwem, ale jednak – nie zapominajmy, że to wykroczenie natury prawnej jak każde inne.
Wydziela się na dziś dzień pięć rozmaitych typów piractwa komputerowego. W tym zakresie można mówić o pięciu podstawowych kategoriach tego typu zjawiska. Warto wspomnieć między innymi o piractwie szerzącym się wśród tak zwanych końcowych użytkowników. O co chodzi? Do takiego procederu dochodzi wówczas, kiedy użytkownik nie ma żadnych praw do korzystania z jakiegoś przedmiotu i dzieła, a robi to nielegalnie, a mianowicie tyczy się to przeważnie instalacji oprogramowania komputerowego. W zakresie piractwa względem użytkownika końcowego wyszczególnia się także parę charakterystycznych form, a mianowicie- instalowanie programu w postaci jednej kopii na paru urządzeniach komputerowych, korzystanie z opcji uaktualniania bez posiadania przy tym legalnej wersji oprogramowania, na podstawie której wprowadzanie aktualizacji jest możliwe, korzystanie z oprogramowania bez ograniczeń, mimo że nie ma się go z legalnych źródeł, kopiowanie CD.
Innym rodzajem piractwa komputerowego okazuje się także korzystanie z oprogramowania poprzez brak licencji dostępowej.rurki do butelek producent Jest tez powszechne korzystanie z podejrzanych źródeł – programów przeznaczonych rzekomo do wymiany treści między użytkownikami, a z reguły są to serwisy, za pośrednictwem których szerzy się nielegalne pobieranie użytkownik od użytkownika rozmaitych dzieł objętych prawem autorskim.